Peer's hjemmeside
Fischer Slægten fra Silkeborg
Til Peer's forside
Slægtsforskning
Fischer Holm familien
Min nærmeste familie
Min farfars efterkomme
Index Fischer Holm famil.
Links slægtsforskning
Johansson's med 11 børn
Min mor Helgas aner 
Kristines familiebillede
Index Johansson familien
Video redigering på PC
Århus Amatør Videoklub
Send en mail til mig
Ud fra det jeg har fundet om Fischer slægten fra Silkeborg, har jeg forsøgt at lave en beretning, der viser, at slægtsforskning ikke kun er navne og datoer, men også kan omfatte spændende historier.

Stamfader til vor Fischer gren hed Thomas Clemensen Fischer. En slægtstavle fra 1888 siger om ham, at han var født i Kønigsberg 1583, "lærte Chirugien i Framkfurt ved Oder. Siden nedsat i Skanderborg". Man formoder, at den gamle kirurg slog sig ned i Skanderborg, fordi hoffet ofte blev forlagt dertil. Det er højest sandsynligt, at både Frederik II og Christian IV med familie har benyttet hans lægehjælp. Thomas Fischer døde 1629 i Skanderborg.

Han fik først sønnen Christian Thomsen Fischer. Han blev gift med en rig vinhandlerske fra København. Under et af Kong Christian IVs ophold på Silkeborg Slot, blev Christian Fischer ansat som bestyrer af vinkælderen, men han blev også vinleverandør til hoffet. Senere blev han udnævnt til "Kongelig Mundskænk".

I 1648 døde Ckristian 4. og sønnen Frederik den 3. blev konge.Christiab Fiscker var også hans mundskænk og vinleverandør.
Christian Fischer må have tjent godt på vinen, for man ved at han lånte kongen mange penge til at finansiere Svenskekrigene, der varede fra 1657 til 1660.

Som modydelse for lånene solgte kongen ham i 1661 Allinggaard, senere også Øster- og Vester Kejlstrup og Silkeborg Slot med tilhørende godser.
Han var gift 2 gange, men fik ingen børn. Han døde 1.4.1677 på Silkeborg Slot. Hans søskende delte arven
Læs meget mere om hans liv på denne hjemmeside.


Vor forfar Mathias Fischer var hans yngste bror. Han arvede bl.a. Farregaard syd for Hammel, senere købte han Lavengaard. Han blev gift med Marie Götschen fra Amsterdam.

De fik 2 børn, en pige og vor forfar Christian Fischer. Han blev forpagter på sin mors Farregaard.

Da han døde i 1704, var hans eneste søn Mouritz Christian Fischer kun 1 år. Han var først kongelig Livtjener, 1738 var han materialforvalter og i 1743 auktionsdirektør. Efter 1745 var han slotsforvalter på Christiansborg Slot. Til sidst blev han udnævnt til justitsråd. Han blev i 1738 gift med Jumfru Maria Elisabeth Kølner, det bryllup har jeg flere spændende sange fra.
Stamtavlen fra 1888 beretter om ham, at han har reddet to kongers liv. "Kong Frederik IV sank med sin hest i en stor Kalk-Grubbe paa Amalienborg, Fischer sprang uforsagt i Grubben og tog Kongen uskad af hesten. Derfor fik han til sin Død Pension". Endvidere står der. "Kong Christian VI var paa Giesthuset, hvor en Canon sprang og satte Huset i Lue; Fischer sprang uforsagt fra Galleriet ned mellem Mængden og fik Kongen uskad ud".  Sangene bekræfter denne fantastiske historie. (Mon Dronning Margrethe, Frederik og Joakim tænker på, at uden vor slægts hjælp, havde de ikke eksisteret.)
Jeg har også kopi af sange fra hans andet bryllup med Frederica Lovisa Degn. Med hende fik Mouritz Fischer 2 piger, og i 1772 min tiptip-oldefar Hans Christian Fischer. Han var gårdejer på Strandmosegaard i Humlebæk sogn. Det er hans datter Christiane Louise Fischer, der i 1830 blev gift med min tip-oldefar Niels Peter Holm. Deres søn Johan Frederik Holm døbte alle sine børn Fischer Holm. Du kan følge deres efterkommere herfra.

Hermed slutter min beretning om Fischer Slægten fra Silkeborg. Du kan læse mere om personer og se nogle billeder ved at klikke på navnene. Her kan du også se, hvad jeg har scannet fra bøgerne: Silkeborg Slot, 3.del, Trap Danmark og Aarhus Stifts Aarbøger.