Thomas Clemensen Fischer
Thomas Clemensen Fischer

DatoStedKilde
Født :1583KönigsbergKønigsberg hedder i 1999 Kaliningrad.
Død :-levede endnu i 1644Fik sit sidste barn i 1644.

Stilling : Læge i Skanderborg

Adresse : Iflg. "Stamtavler over Familierne Fischer og Bendixen - 1888": (Trykt hos J.M. Elmenhoff & Søn i Randers)
Studerede Chirurgie i Frankfurt a. d. Oder, nedsatte sig som læge i Skanderborg, 8 børn.
Noter : Scannet og OCR-behandlet fra bogen Silkeborg Slot 3. Del side 7:

- Stamfaderen til den danske Gren af Fischer-Slægten hed Thomas Clemensen Fischer.
En Slægtstavle siger om ham, at han var født i Kønigsberg 1583 ,,lærde Chirurgien i Frankfurt ved Oder. Siden nedsat i Skanderborg." Hvor vidt Th. F's kirurgiske Kundskaber har strakt sig, hvad han lærte i Frankfurt, og hvor højt han hævede sig i Dygtighed over sine danske Kollegaer, Bartskærerne, der i Reglen savnede al Forbindelse med det medicinske Fakultet i København, og hvis eneste kirurgiske Arbejde bestod i at bruge Ladejærnet -ja, det vides ikke.
Et Minde om hans Lægevirksomhed er dog bevaret: Det Etui, hvori han opbevarede sine kirurgiske Instrumenter. Det er et smukt Læderhylster, som i den øverste Ende, paa Laaget, bærer den gamle Læges Vaaben - indgraveret i en Sølvplade - med en Fisker-Bredde og en Havfrue, og som endnu skal føres af Familien i Tyskland, om hvilken der iøvrigt intet vides. For ca. 100 Aar siden forespurgtes angaaende Slægten i Kønigsberg, men det viste sig, at den Kirkebog, som her maatte kunne have givet Oplysning, var tilintetgjort. Hos Fuldmægtig i Justitsministeriet, cand. jur. Johan Fischer, opbevares med smuk Omhu og Nænsomhed en Del skrevne Familie-Traditioner. I disse - som med stor Beredvillighed har været overladt mig til Gennemsyn - gættes der paa, at Thomas Fischer, hvis "Profession var egentlig Chirurgi" kan være indkaldt her i Riget af Frederik II., men ogsaa paa, at ,,han eller hans Forfædre i de trüben Religions Krigs Tider vare "fordreven", men det er ,,ikke tilforladelig eller beviselig". Ligeledes formoder samme skriftlige Overlevering, at Thomas F. maaske kan være i Familie med "den i Historien Kejserlig General Fischer over hvilken i en vis Kirke i Tyskland endnu skal staa et berømmelig og courieux Epitaphium." Etuiet er altsaa egentlig den eneste paalidelige Overlevering om den gamle tyske Kirurg. Og det er da ogsaa med stor Pietet bevaret og har gaaet Slægten op, yderligere smykket med Sølvplader paa Siderne af de forskelhge Fischere, i hvis Eje det har befundet sig. For Tiden bevares det af ovenomtalte cand. jur. Johan Fischer.
En Gætning, som jeg og ikke Traditionen opstiller, er den, at den gamle Kirurg sikkert har slaaet sig ned i Skanderborg, fordi Hoffet ofte blev forlagt hertil. Og at det turde være højst sandsynligt, at baade Frederik II. og Christian IV. med Familie har benyttet Thomas Fischers Lægehjælp.
Thomas F. døde 1629 i Skanderborg. Han havde iflg. Stamtavlerne 8 Børn.

Læs mere fra bogen under noter "Fælles-1"
Bogen "Silkeborg Slot 3. del side 7-13 (Ved Edv. Egebjerg 1924)

ÆgteskabBørn
? - - Christian Thomsen Fischer
- - Clemens Fischer
- - Rasmus Fischer
- - Mette Fischer
- - Karen Fischer
1644 - Daniel Thomsen Fischer
- - Mathias Fischer
- - Melchior Fischer

Thomas Clemensen Fischer
Født:1583
-

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage29.10.1999