Mathias Fischer
Mathias Fischer

DatoStedKilde
Død :1691LavengårdKilde
Begravet :-Sporup KirkeFP

Stilling : Godsejer

Adresse : Iflg. "Stamtavler over Familierne Fischer og Bendixen - 1888": Først bosat i Amsterdam, siden paa Kjøbenhavns Ladegaard, Sidst paa Farre---gaard ("hov" er overstreget). Hans kone er fra Amsterdam.

Afskrift fra Trap bd. 20 (VIII,2) 585: Farregård eller Farre Hovgård i Sporup sogn er oprettet i slutningen af 1600 t. og fik i 1684 visse privilegier af kongen. I 1688 var den på 27 tdr. hartk. og tilhørte Mathias Fischer, død 1691, og ass. Peder Rasmussen Lihmo(e), der var gift med Fischer's brordatter Anne Rasmusdatter Fischer. Mathias Fischer's svigersøn major Andreas Bornich boede på gården til 1708, da den kom under det skanderborgske rytterdist. og udlagdes til bønner. 1792 fik skipper Lars Røgind tilladelse til at udstykke Farregård i 7 parceller.

I Trap VIII,2 side 556 - Lavengård, Linå sogn, Skanderborg amt:
Fam. Fischer fra Silkeborg slot ejede i 1600t. store dene af sognet; flere boede Lavengård, og Mathias Fischer, Major Andreas Bornich og hans hustru Anne Margrethe Felthaus døde (1704, 1717 og 1724) på gården. (Årstallet 1704 stemmer ikke med 1691 som oplyst på Familien Fischers stamtavle)
Noter :

Mundskænk Cristian Fischer havde ingen børn, derfor blev hans ejendomme og andet gods delt mellem hans søskende med 282 Tdr. 4 Skp. Hartkorn + 1.578 Rdl. til hver af brødrene og det halve til søstrene. Mathias Fischers del fremgår af Tingbogen, se nedenfor.

Scannet fra bogen Silkeborg Slot 3. Del, side 71-72 (ved Edv. Egebjerg 1924)

Dernæst nævner Tingbogen Mathias Fischers Broderlod. Denne laa spredt over Herrederne ligesom de to førstnævnte. Der nævnes Jordegods i Lyngby, Farre, Sejling, Them, Hjortsballe, Loudal, Tolstrup og Virklund. De fire sidste Steder havde Godset Skovtilliggende. For Virklunds Vedkommende siges, at det var dennes Qsterskov til ,,Glarhytten" - Resterne af det i ,,Silkeborg Slot II." omtalte Glasværk i Ry Skov - at Hartkornet her var omtrent 21 Tdr., og at den var takseret til 500 Svins Olden.
Endelig fandes til denne Broderpart Gods i Ellerup og i Mollerup og Laven.
Da disse to sidste Byer ligger i Slottets Sogn, Linaa, vil jeg her gøre en Undtagelse og specificere. Her nævnes da som Fæstere paa Mathias F.s Gods:
Søren Jensen og Niels Sørensen med 6½ Tdr. 3½ Skpr. 2 Alb. Lille Søren Jensen i Td. 2 Skp~. Jens Rasmussen og Jens Andersen 7 Tdr. ½ Skp. Søren Madsen 7½ Tdr. Niels Pedersen og Peder Sørensens Enke 7 Tdr. 3½ Skpr.
Alle Mollerup Mænd undtagen Søren Madsen af Bjarup Mark 7 Tdr. 2 Skpr. Enevold Lauridsen i Hus. Skoven til Mollerup = Laven: Rasmus Jensen 3 Tdr. i Skp. 2 Alb. Laurids Sørensen 3 Tdr. i Skp. 2 Alb. Jens Pedersen og
Rasmus Pedersen 3 Tdr. i Skp. 2 Alb. Anders Jensen og Laurids Sørensen 3 Tdr. i Skp. 2 Alb. Søren Sørensen i Hus. Søren Lauridsen i Hus. Skoven til Laven 2½ Tdr.
Ialt i Linaa Sogn 47 Tdr. 6 Skpr. i Fjk.
Om Ejeren af denne Broderpart siger Stamtavlen, at han i 1658 boede i Amsterdam, 1686 paa Københavns Ladegaard - maaske som Forpagter eller Bestyrer af denne. Samtidig har han dog ogsaa siden 1690 været Ejer af Farregaard (kaldes ogsaa Farreskovgaard og Farrehovgaard) - en halv Mil syd for Hammel - som forlængst er nedlagt, men laa, hvor nu Farre ny Skole ligger. Han var gift med en Hollænderinde Marie Gøschen af Amsterdam, hvor han maaske har tilbragt nogle Ungdomsaar. Han havde med hende to Børn: Christian og Johanne Christine, som begge, ligesom Moderen, senere vil blive omtalt. Mathias F. døde paa Farregaard 1691. Hans Navn har jeg truffet kun en Gang udenfor Skiftesagen, nemlig i Anledning af hans Formynderskab, hvor det gælder en ung Slægtning, Niels Henriksen Vendelbo, som ogsaa senere vil blive nævnet.
Bogen "Silkeborg Slot 3. del side 7-13 (Ved Edv. Egebjerg 1924)

FarMor
Thomas Clemensen Fischer
ÆgteskabBørn
- Marie Götschen - - Johanne Christine Fischer
- - Christian Fischer

Mathias Fischer
-
Død: 1691
Thomas Clemensen Fischer
Født:1583
-









-
-

-
-



-
-




-
-



-
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage29.10.1999