Mouritz Christian Fischer
Mouritz Christian Fischer Mouritz Christian Fischer Mouritz Christian Fischer

DatoStedKilde
Født :19.06.1703LavengårdKilde
Døbt :-LinåTrap
Død :19.07.1778ConstantinsborgKilde
Begravet :-Linå KapelKilde

Stilling : Auctionsdiecteur, Justitsraad
Arbejde: : I København

Noter : Han var først kongelig Livtjener, 1738 nævnt som Materialforvalter. Før 1743 Auktionsdirektør i København, senere slotsforvalter på Christiansborg Slot, som stod færdigt 1745.
Udnævnt til Justitsråd.

Uddrag af Aarhus Stifts Aarbøger 1925 side 34-46. - Linaa Sogn i gamle dage. Ved Edv. Egebjerg.

Paa Mourits Fischers Gravplade staar fø1gende Inskription:
"Herunder gemmes de jordiske Levninger af den, som med sit Eged Livs Fare Frelste Kong Friedrich den Fierde sin Herres og Konges Liv fra en stor Døds Fare og Fra den tiid sin øfrige Livstid Blev belønnet Med ære Embeder og Aarlig Pension. Maatte som en Revsende fra sit Hiem udi Kiøbenhavn og som en giest hos sine Slægtninge paa Constantinsborg Ende sine dage den 19. juli 1778 I sin alders 77 aar. Forstaaer Mouritz Fischer Kong Mayest Justice Raad og Auktions-Direktør i Kiøbenhavn Blev ved Døden forladt af Sin første Ægtemage Marie Elisabeth Cølner Som af sex Sammenavlede Børn Efterlod ham 2 Sønner og 2 Døtre. Hans anden Ægtefæ11e Frederica Lovisa Degn Blev igien af ham forladt med en Søn og 2de Døtre Der nu Begræde Ham som en Troefast Ægtemand og Kierlig Fader men A1d Graad Skal tørris af deres Øyne Naar de finde hverandre I en uforanderlig Ævighed"

Da Mounts F. synes at have været et Stykke af en berømt Mand, der jo på en Maade havde holdt Danmarks Fremtid i sin Haand, vil jeg tilføje, hvad den Fischerske Stamtavle beretter om ham. Selv om dette kommer lidt i Strid med Gravpladens Bereting, gør det, om det ellers er sandt, Manden endnu betydeligere. Det hedder her:
"Mouritz Fischer f. 170O, var først kongelig Livtiener siden Slots-Forvalter paa Christiansborg Slot, derefter Auktions-Direkteur i København og Justis-Raad. Det anmærkes her til hans Minde at han nest Gud reddede 2de Kongers Liv: Kong Frid. IV sank med sin hest i en stor Kalk-Grubbe paa Amalienborg, alle vilde, men ingen torde; Fischer sprang uforsagd i Grubben og tog Kongen uskad af Hesten, og derfor fik han til sin Død Pension. Kong Christ. VI var paa Giethuset, hvor en Canon sprang og satte Husel i Lue; Fischer sprang uforsagd fra Galleriet ned mellem Mængden og fik Kongen uskad – - (her synes at mangle en Slutning).

FarMor
Christian FischerMaren Mouritsdatter Høyer
ÆgteskabBørn
28.03.1738 - Maria Elisabeth Cölner 25.12.1738 - Anna Margrethe Fischer
10.09.1740 - Christian Fischer
1742 - Louise Fischer
1743 - Marie Kristine Fischer
29.01.1749 - Jean Arnold Fischer
01.05.1755 - Christian de Fischer
18.03.1770 - Frederica Lovisa Degn 15.04.1772 - Charlotte Amalie Fischer
30.03.1772 - Hans Kristian Fischer
1773 - Marie Elisabeth Fischer

Mouritz Christian Fischer
Født:19.06.1703
Død: 19.07.1778
Christian Fischer
-
Død: 28.01.1704
Maren Mouritsdatter Høyer
Født:1675
-
Mathias Fischer
-
Død: 1691


Marie Götschen
Født:1640
Død: 1699Mourits Hansen Høyer
Født:03.06.1636
Død: 20.08.1722


Gjertrud Mouritsdatter Borchhorst
Født:04.11.1644
Død: 11.05.1709
Thomas Clemensen Fischer
Født:1583 - -

- - -


- - -

- - -

Hans Lydiksen Høyer
Født:1590 - -
Maren Mouritz-/Andreasdatter
Født:1605 - Død: 1688

Mourits Jensen Borchhorst
Født:1615 - Død: 06.09.1687
Anna Kjeldsdatter
Født:14.06.1620 - Død: 06.06.1677

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage29.10.1999