Daniel Thomsen Fischer
Daniel Thomsen Fischer Daniel Thomsen Fischer

DatoStedKilde
Født :1644SkanderborgDAA 1994-96 s. 617.
Død :08.08.1707Silkeborg SlotDAA 1994-96 s. 617, 6e
Begravet :-Linå Kapel-

Adresse : ST: I 1664 ejede han gods i Linå, Hårup og Skellerup.
Efter broderen Christian arvede han bl.a. Silkeborg Slot, Sjellegård og Vinderslevgård.
1681 blev han medejer af Vester Keilstrup, og i 1699 af Lavengård.
1705 blev han eneejer af Lavengård.

I Stamtavle for Fischer-familien benævnes han: Til Silkeborg, Siellegaard og Vinderslevgaard.

I Trap VIII,2 side 520 står: Daniel Fischer (død 1707) fik Silkeborg efter sin bror vinskænk Chr. Fischer, han skaffede i 1687 gården sædegdsfrihed. Siden gik gården til hans søn Chr. Fischer til Allinggård.

På side 625 - Mattrup, Tyrsting sogn, Skanderborg amt. står:
Gården tilhørte Thyge Jespersen; efter hans død 1706 tilhørte gården hans enke Anne Mikkelsdatter, g. 2. gang med Daniel Fischer til Silkeborg, og efter hendes død 1721 solgtes Mattrup (43, 71 og 341 tdr.hartk.) på auktion 1722 for 25.550 rdl. til hendes "stedsøn" Christian Fischer til Allinggård. (Han var nu ikke hendes "stedsøn" men hendes søn. PFH)
Noter : I 1689 indrettede han et gravkapel til familien i Linå Kirke. Se billeder.
I Trap VIII,2 side 554 står under Linå Kirke, Skanderborg amt:
Det murede gravkapel på et skifte af granitkvadre og med svunget blytag, er opført 1689 if. en sandstenstavle m. Daniel Fischers og Else Lindes våben. Samme årstal, våben og initialer ses på kapellets fintskårne dørfløj ind til skibet samt på en malet træplade opsat over indgangen samme sted.
I kapellet henstår 8 kister med lig af slægten Fischer til Silkeborg og Allinggård, èn læderklædt, to med barokke metalbeslag og fire med kisteplader. 1) Kapellets stifter, Daniel Fischer, død 1707, med hustru, 2) Else Linde, død 1689, og datter 3) Christiane Fischer, død 1711, 4) Christian Fischer til Allingård og Gravballe, død 1774, med hustruerne 5) Marie Christine Poulsen, død 1736, og Charlotta Amalia Reenberg, død 1770. 7) Mouritz Fischer, Justitsråd og auktionsdir i København, død 1778, og sønnen 8) Jean Arnold Fischer, død 1805. (Om gravskrifterne se AarbAarh. 1925.36ff).
ST: Våben i gravkapellet er 2 korslagte fisk, desuden en frontvent fisker med en fisk i højre hånd og en ål i venstre hånd.
Bogen "Silkeborg Slot 3. del side 7-13 (Ved Edv. Egebjerg 1924)

FarMor
Thomas Clemensen Fischer
ÆgteskabBørn
1686 - Else Linde -
10.03.1707 - Maren Anne Michelsdatter - - Christiane Fischer
06.03.1689 - Christian Fischer

Daniel Thomsen Fischer
Født:1644
Død: 08.08.1707
Thomas Clemensen Fischer
Født:1583
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage29.10.1999