Mourits Hansen Høyer

DatoStedKilde
Født :03.06.1636HøjerAarhus Stifts Aarbøger 1929 side 44: se Noter.
Død :20.08.1722HvirringSe Noter.

Stilling : Godsejer til Merringgård

Noter : Mourtids Hansen Høyer til Rask købte i 1684 Merringgård med 4 huse af Oluf Munk, Merringgård ligger i Korning s, 10 km V for Horsens. Han solgte den igen året efter til Niels Jensen til Ussinggård. (Trap VIII, 3 side 1012)
Rask Hovedgård havde han inden den tid, den ligger i Hvirring sogn , 15 km vest for Horsens.

I Aarhus Stifts Aarbog 1929 siger Degnen Herlov Dalhoff:
Min Kundskab om Hverring Kirke bestaar i
4: at det øverste Epitaphium er over en utitlet Herremand paa Rasch Hr. Mourits Hansen. Det bærer følgende Indskrift:
Her udi Chorit hviler ædle høiagtbare oc velfornemme Sigr. Movrids Hanssøn Høier Herre til Rask som var føed udi Høier d. 3. Juny 1636 oc døde paa Rask d. 20. Aug. 1722 tillige med hans kiære Hustrue dend ædle æreriige oc gudelskende Matrone Gjertrud Movrids Datter Borchast føed udi Gunderup Præstegaard d. 4. November 1644 oc døde paa Rask d. 11. May 1709. Avlede tilsammen vdi deris Ægteskab 10 Børn 4 Sønner oc 6 Døtre. Gudforlene dem med alle sande Christne en ærefuld Opstandelse.

Trap VIII,2 side 733 - Hvirring Kirke:
I skibet epitafium m. rige udskæringer i akantusbarok, over Movrids Hanssøn Høyer til Rask, død 1722, og hustru Gjertrud Movridsdatter Borchast, død 1709.
side734:
Fam Grubbe skødede halvdelen af Rask og en del gods til Mourids Hansen Høyer, (død 1722), søm 1689 købte den anden halvdel (27 tdr. hartk.) og en del gods af MathiasFrederik Lützow. M. Høyers arvinger skødede 1723 Rask (ialt 368 tdr. hartk.) for 70 rdl. pr. hartk. til kapt. Henrik Lasson til Åkær.

FarMor
Hans Lydiksen HøyerMaren Mouritz-/Andreasdatter
ÆgteskabBørn
24.12.1667 - Gjertrud Mouritsdatter Borchhorst 1670 - Sophie Amalie Høyer
1675 - Offe Mouritzen Høyer
1675 - Maren Mouritsdatter Høyer
1677 - Anna Cathrine Høyer
11.03.1678 - Mourits Høyer
1678 - Edel Sophie Høyer
1680 - Judith Cathrine Høyer
1683 - Anders Høyer
01.04.1685 - Hans Høyer

Mourits Hansen Høyer
Født:03.06.1636
Død: 20.08.1722
Hans Lydiksen Høyer
Født:1590
-
Maren Mouritz-/Andreasdatter
Født:1605
Død: 1688
Lüdich Mouritsen
Født:1570
-


Karen Hansdatter
Født:1565
-Andreas Lund
Født:1580
Død: 1665


Cathrine Mouritsdatter
Født:1580
-
Mourits Martensen
Født:1530 - Død: 1613
Gunder Lorentzdatter
Født:1540 - -

Hans NN
Født:1540 - -

- - -

Anders Hansen Lund
Født:1545 - -

- - -

M. Mortensen
- - -
Gunder Lorentzdatter
- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage29.10.1999