Christian Fischer

DatoStedKilde
Født :06.03.1689--
Død :17.06.1774--
Begravet :-Linå Kapel-

Adresse : Ejede Silkeborg efter sin far, Allinggaard, Gravballegaard og Vinderslevgaard.

I Danmarks større gårde og herregårde ?, side 168-69 (kopi i PFH`s arkiv) står bl. a.:
Gravballegaard pr. Grauballe, i Svostrup sogn og kommune, Hids herred, Viborg amt. Gården ligger umiddelbart N for Grauballe by. Afstand til Silkeborg 8 1/2 km. Grauballegård er oprettet af H.A. Wendelbo efter forfatningsændringen i 1660 ved sammenlægning af 4 store gårde i Grauballe by. Sønnen Niels Wendelbo testamenterede gården til Chr. Fischer til Allingård, hvilken gård den derefter fulgte indtil ca 1810, da den købtes af Albert Stabel,senere Allingskovgård.

I Trap VII,1 side 462 under Gravballegård:
Niels Wendelboe testamenterede gården til Chr. Fischer.

I Trap VI,1 side 303-4 står under Hvilstedgård:
Godsejer Chr. Fischer i 1732 gjorde indførsel (udlæg?) i gårdens som han 1742 (købekontrakt 1740) for 8000 rdl. i da. 8- og 10 skillingstykker afstod m. 41 tdr. hartk, tiende og 200 1/8 tdr. hartk. fæstegods til Peder Mortensen (Mouridsen) Munk. Efter dennes død 1758 ægtede enken Anne Marie Riber (død 1771) 1761 Ditlev Fischer (død 1778).

I Trap VII,1 side 461 under Allinggård, Svenstrup sogn, Viborg amt bl. a.:
Tomas Fischers enke Ane Poulsen solgte i 1719 den ialt 225 tdr.hartk. for 12.525 rdl. til Chr. Fischer (død 1774).
Se mere om Allingaard under Christian Thomsen Fischer (ID 294)

I Trap VII,1 side 438 under Vinderslevgård, Vinderslev sogn, Viborg amt:
H.T. Strømbergs 5 døtre solgte 1719-20 gården (20, 45 og 138 tdr.hartk.) til Christian Fischer til Allinggård. Han solgte den 1751 for 14540 rdl. grov. kur. til etatsråd A. C. Dyssel.

I Trap VII,1 side 457 - Holmgård, Serup sogn, Viborg amt:
I 1721 skøder kronen reluitionsretten til gd. og ml. til Chr. Fischer til Allinggård, med hvilken de længe fulgtes.

I Trap VII,1 side 466 - Vester Kejlstrup, Balle sogn, Viborg amt:
Chr. Fischer købte reluitionsretten til gården. 1755 blev den af Klemen Fischer skødet til sønnen kammerråd Daniel Fischer (død 1784).

I Trap VIII,2 side 625 - Mattrup, Tyrsting sogn, Skanderborg:
Han købte gården på auktion for 25.550 rdl af sin stedmor Anne Mikkelsdatter (hans mor skulle iflg. familien Fischers stamtavle hedde Maren Michelsdatter, det andet navn kender jeg ikke, men hvorfor købte han hendes gård på auktion ?)
Noter : Adlet 27.10.1719. Han lagde grunden til Christian Fischers store Stiftelse og stiftede Hospitalet Grønbæk (Se herom i Hofmanns Fundatset. Nugældende Fundats confirmeret 16/4 1850)

Han ofrede også mange penge på områdets kirker.
I Trap VII, 1 side 459 - Lemming Kirke, Viborg amt:
Klokken, der er støbt af Reimer i Randers 1786, bærer mindeindskr. for Chr. Fischer til Allinggård og Grauballegård samt medaljoner m. portrætter af danske konger.
I Trap VII, 1 side 425 - Grønbæk Kirke, Viborg amt:
Han skænkede en messehagel m. sølvbroderet krusifiks, sølvbogstaver og -tal: CFMKP 1725 (Chr. Fischer og hustruen MKP) i koret i glas og ramme.
I Trap VII, 1 side 464 - Gødvad Kirke, Viborg amt:
Tårnet har saddeltag m. glatte gavle, fladbuede glamhuller samt fritrappe i s. Jernankre på v. gavlen danner årstallet1755 og initialerne for Chr. Fischer og dennes 2. kone Charlotte Amalie Reenberg.

Uddrag af Aarhus Stifts Aarbøger 1925 side 34-46. - Linaa Sogn i gamle dage. Ved Edv. Egebjerg.

Chr. Fischer selv blev sat ind i Kapellet 1774. Hans Gravplade, som ogsaa er bevaret, siger:
"I denne kiste gemmes de jordiske Levninger af den uforglemmelige nu hos Gud salige Hr. Christian Fischer til Alling og Gravballe Gaarder. Fød paa Silkeborg d. 6. Marts 1689. Kom først i Ægteskab med Frøken Marie Christine Poulsen. Dernæst d. 4. Septbr. 1744 med Frøken Charlotte Amalia Reenberg og døde paa Allinggaard d. 17. Juni 1774. Læsere:
Vil du kende Manden nøjere, da hør det Vidnesbyrd, som Avind selv endog maa give ham, han var trofast og oprigtig i sine Løfter, gavmild og godgørende mod Trængende, kiærlig og venlig mod sine underhavende, redelig og retsindig mod alle. Med faa Ord : han var en gudfrygtig og ærlig Mand".

Han havde ingen børn og ved sin død i 1774 testamenterede han Allinggaard og Gravballegaard til 2 af sin farbror Mathias Fischers efterkommere, brødrene Christian og Jean Arnold Fischer.

FarMor
Daniel Thomsen FischerMaren Anne Michelsdatter
ÆgteskabBørn
1720 - Marie Kristine Poulson -
04.09.1744 - Charlotte Amalia Reenberg -

Christian Fischer
Født:06.03.1689
Død: 17.06.1774
Daniel Thomsen Fischer
Født:1644
Død: 08.08.1707
Maren Anne Michelsdatter
-
Død: 1721
Thomas Clemensen Fischer
Født:1583
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage29.10.1999