Peer Fischer Holm
Peer Fischer Holm
Dato Sted Kilde
Født : 12.07.1932 Johannes Sogn -
Døbt : 28.08.1932 Vor Frue Kirke -
Telefonnr.: - 86 35 09 00 -
Stilling :  Økonomidirektør
Uddan.: :  Kommis, HD Regnskabsvæsen
Arbejde: :  Nordisk Wavin A/S, Hammel
Adresse : Særbækvej 19, Begtrup, 8420 Knebel, fra 1997, tlf. 86350900
Klokkerfaldet 71, 8210 Århus V - 1970
Elme Allè 33, Hareskovby - 1966
Lemmingvej 7, Stautrup, matr.9x - 1962
Heibergsgade 15, Århus C
Skovvejen 19 B, Århus N - 1955
Noter : 
Peer blev født på Fødselsanstalten i Århus 12. juli 1932. Hans forældre boede dengang i Ny Munkegade 73. Han blev døbt Peer med 2 e-er, for ikke at forveksle navnet med den dengang anvendte bogholderi betegnelse "An og Per".

Da han var 2 år, flyttede familien til Nyborggade 2, 3.sal, tv. Det var en stor 3 værelses lejlighed, men "dagligstuen" blev kun brugt, når der var gæster. Her voksede han op og blev 
 kendt som en meget aktiv dreng, der var initiativtager til de fleste af de drengestreger, der fandt sted i kvarteret. Specielt ejendommens vært, J. Dalbøge klagede ofte til forældrene over hans drilagtige påfund. 

Han begyndte i skolen, da han lige var fyldt 6 år, men han kunne endnu ikke sidde stille og koncentrere sig så længe ad gangen, så han blev taget ud igen og måtte vente til året efter. Det 
var i 1939, kort før 2. verdenskrig startede.

Skolen interesserede ham ikke så meget som fritiden. Under krigen var der alt for mange spændende ting at opleve for en dreng med hang til udfordringer. Han var medlem af FDF 2. 
kreds og deltog ivrigt i alle FDF´s aktiviteter. Hver sommer var han med på Bogensholmlejren på Mols. Han vandt flere præmier ved at sælge flest lodsedler til velgørende formål. Om vinteren tjente han mange penge ved at arrangere bortkørsel af sne på store budcykler og trækvogne. Om sommeren arbejdede han bl. andet i et gartneri, endvidere var han efter skoletid bydreng for en købmand.

Lektierne blev der derimod ikke tid til, og hans karakterer var kun gode i regning, træsløjd, gymnastik og tegning, fag der ikke krævede hjemmearbejde. Han klarede ikke 
optagelsesprøven til realskolen efter 5. klasse og blev flyttet fra Fjordsgade skole til Ingerslevs Boulevard skole. Hans forældre troede dog så meget på hans evner, at de fik skaffet ham 
ind på den private Forældreskolen, hvorfra man kunne tage mellemskole- og realeksamen uden at have bestået optagelsesprøven.

 Da han var 15 år, kom hans far på hospitalet for 2. gang med tuberkulose. Han døde året efter, den 19.10.1948. Peer havde meget svært ved at komme over det dødsfald og havde i lang tid ikke lyst til at more sig med sine kammerater. Selv om han gik meget på danseskole, var han meget genert overfor piger, en svaghed, der dog fortog sig med årene. Han bestod mellemskoleeksamen i 1949, men ville ikke gå i skole et år mere for at få realeksamen. 

Peer kom i lære hos købmand Bernhard Madsen på Ingerslevs Boulevard fra 1.2.1950, hvorfra han blev udlært juli.1953. Det var en lille forretning, hvor han lærte meget, bl. a. fordi  købmanden var lam efter børnelammelse, så Peer tit måtte passe forretningen alene.

I læretiden fik Peer konstateret tuberkulose. Da havde man lige opfundet 2 lægemidler mod sygdommen, og han blev udskrevet efter 4 måneder og erklæret rask. Han skulle dog gå til jævnlig kontrol i mange år efter. På hospitalet fik han hver eneste dag besøg af Inge, som han var begyndt at komme sammen med kort forinden.

Han tog Handelsmedhjælpereksamen med udmærkelse i juni 1953 og fik præmie fra Handelsstandsforeningen, fordi han havde den højeste karakter i Århus det år. Det betød et 
vendepunkt i Peers liv. Det gav ham lyst til at gå i skole igen, og han tog den 1-årige Handelseksamen med udvidet tysk og engelsk i juni 1954.

Gennem Handelshøjskolen fik han derefter job som kontorassistent i Aarhus Tømmerhandel A/S, men han befandt sig ikke godt i det meget gammeldags og snobbede firma. Da konsulen fik at vide, at han søgte andet job, blev han fyret til fratrædelse, når han havde fundet et andet job. Man rejste ikke frivilligt fra det fornemme firma. 

30.12.1954 blev han gift med Inge, de fik 3 børn, Jan, Lene og Nina. De boede først i en 2-værelses lejlighed i hans farmors ejendom på Skovvejen 19B i Århus. Her blev Jan født 19.12.1957. I 1955 begyndte Peer at læse til HD i Regnskabsvæsen om aftenen og alle lørdage.

15.1.1956 fik Peer job som bogholder ved Volvoforhandleren i Århus. Lønnen var ikke høj, men det var et spændende og lærerigt job, og der kunne tjenes ekstra penge, ved at hente nye biler i Frederikshavn og køre dem til Århus. På togturen til Frederikshavn kunne han ordne sine lektier til HD-studiet. Selv om firmaet ekspanderede meget hurtigt, og alt gik godt, ville man ikke give lønforhøjelse.

Han fik derefter job som leder af kontor og regnskabsafdelingen hos Fællesbageriet A/S i Studsgade i Århus til den dobbelte løn. Der begyndte han 1.2.1959.
Det var en stor ledelsesmæssig udfordring. Peer var kun 26 år, den tidligere leder skulle blive i firmaet, og alle kontorfolkene var over 50 år og klart imod et lederskifte. 3 unge kontorelever ville gerne have fornyelse, og de hjalp Peer gennem begyndervanskelighederne. Der blev hurtigt et godt arbejdsklima, og firmaet tjente mange penge. I juni 1959 fik Peer sin HD eksamen og blev udnævnt til fuldmægtig.

Familien flyttede i 1959 til Heibergsgade 15, men i juni 1962 blev der råd til at købe et hus på 98 m2 på Lemmingvej 7 i Stautrup. Udbetalingen blev lånt i banken, men blev hurtigt tilbagebetalt ved Peers ekstra timer som aftenskolelærer på Handelshøjskolen i Århus. Det var en lykkelig tid med mange venner og fester. Her blev Lene født 18.9.1962.

Fællesbageriets formand var senere borgmester Orla Hyldested, ham var Peer blevet gode venner med, og han opfordrede Peer til at søge et ledigt job som kontorchef i Århus Brugsforening. Det fik han pr. 1.9.1963. Det var et lærerigt og spændende job med studierejser i Tyskland og sammenslutning af brugsforeningerne, først i Midtjylland, men senere blev næsten alle butikker i Danmark samlet i Brugsforeningen HB.

Den nye ledelse opdagede at peer havde lavet et velfungerende budgetsystem, som man gerne ville anvende i hele Danmark. Peer accepterede at gennemføre projektet ved at arbejde på hovedkontoret i København i 4 dage om ugen, og passe sit job i Århus om fredagen. Efter et halvt år blev han tilbudt en stilling som budgetchef. Med en kraftig lønforhøjelse accepterede Peer jobbet, og familien flyttede i 1966 til et dejligt hus i Hareskovby, med direkte adgang fra haven til Hareskoven.

Peer begyndte med en budgetafdeling med 5 medarbejdere, men efter et par år var han også chef for regnskabs- og rapportafdelingen, og var nu chef for over 200 medarbejdere. Det var et hårdt job med stort ansvar og konstant overarbejde. Selv om alt gik godt på arbejdet, gik det ud over privatlivet. Nina blev født 12.2.1967 og Jan og Lene havde fundet nye venner, men familien faldt aldrig til i København. De savnede familie og venner i Århus, og var næsten hver weekend på besøg i Århus. Peer begyndte derfor at søge job i Århus området.

Den 1.7.1970 flyttede de til Klokkerfaldet 71 i Århus. Da havde Peer fået job som økonomichef på plastrørsfabrikken Nordisk Wavin A/S i Hammel. I 1973 blev han udnævnt til økonomidirektør.

Den 1.5.1974 blev Peer separeret fra Inge og flyttede sammen med Bente til Digterparken. Børnene blev først i huset ved Inge, men da Inge fandt Otto, ønskede de at flytte i egen lejlighed. Den yngste datter, Nina flyttede med dem, medens Jan og Lene blev i huset, som Bente og Peer så flyttede ind i 15.12.1976.

Ved skilsmissen blev huset i Hasle belånt maximalt. Inge fik obligationer, indbo og en sommerhusgrund ved Øer nær Ebeltoft. Peer overtog huset i Hasle og en sommerhusgrund med et 
lille hus ved Begtrup Vig. Her byggede Bente og Peer et sommerhus på 125 m2 i 1975.

Bente og Peer blev gift på det gamle rådhus i Ebeltoft 25.11.1978. De holdt meget af at rejse. De var flere gange på campingture i udlandet med børnene. Fra 1978 var de hvert år i Gambia, hvor de havde mange gode venner, som de hjalp ved at betale børnenes skoleuddannelser

Peer havde næsten 25 gode år ved Wavin. Stillingen som økonomidirektør i en stadig voksende international produktionsvirksomhed passede fint til hans uddannelse og interesse. Gennem Wavin fik han også andre spændende opgaver. Han var 2 gange i Nigeria og flere gange i Tyskland for at analyserer virksomheder, der kørte med stort underskud, og var leder i et projekt, der skulle nedskære de indirekte omkostninger i alle Wavin koncernens virksomheder. Den mest spændende opgave var, sammen med en kollega, forhandling og etablering af et joint venture med en stor polsk plastrørsfabrik. Det blev en stor succes, og den blev fulgt op af et lignende projekt i Litauen.

Peer var også medlem af flere bestyrelser. Jydsk Valutarisk Forening, Wavin Metalplast-Buk i Polen, Dancco og Foreningen Århus Arrangementer. Han var også mange gange foredragsholder om emnerne Strategisk Planlægning, Investerings rentabilitet, Rapporteringssystemer og Investering i Østeuropa. Endvidere var han medforfatter til bogen ”Håndbog i Budgettering”.

Ifølge Wavin´s regler skulle Peer gå på pension, når han blev 62 1/2 år. Det var den 31.1.1995. For at lave en "blød" overgang til pensionist tilværelsen startede han som Management Consultant, men ville kun have opgaver, der gav udenlandsrejser, og som han fandt spændende og interessante. Det blev til opgaver i både Litauen, Polen Italien og Schweiz. 

I de første 2 år af Peers pensionisttilværelse brugte han al sin fritid på at udvide sommerhuset med 25 m2 garage/bryggers og 25 m2 vinterhave. Håndværkere lagde nyt tag på huset. Derefter blev det resterende hus renoveret.  Huset i Hasle blev solgt pr. 1.8.1997 og Bente og Peer flyttede 4.7.1997 til sommerhuset ved Begtrup Vig som helårs beboere.

Som pensionist fik Peer hurtigt helt andre interesser. Han gik i gang med slægtsforskning, kunne følge sine aner helt tilbage til 1420. Derefter blev 1600 sider slægtsdata med mange billeder lagt på hans hjemmeside. 

Gennem mange år havde Peer optaget videofilm. Nu blev der tid til at optage flere film og redigere disse film. Han meldte sig ind i Århus Amatør Film- & Videoklub, hvor han senere blev formand. Hans film deltog i flere konkurrencer og vandt flere præmier. Filmen ”Livets Gang” vandt i 2006 Europamesterskab for amatørfilm under 1 minut. Hans hjemmesider blev udvidet med et afsnit med mange vejledninger om videoredigering. Han lavede også hjemmesider for videoklubben.

I en periode var han medlem af det lokale vandværkets bestyrelse og formand for Dragsmur grundejerforening.

I 2003 var han med til at starte Åbent Aktivitets Center i Lyngparken i Knebel. I 2007 blev han formand for Centerrådet. Da var der 25 forskellige aktiviteter, der hver uge blev besøgt af 150 pensionister fra Molsområdet. Han underviser selv i slægtsforskning og videoredigering. 

Konditionen vedligeholdes ved svømning, gymnastik, badminton, fiskeri og daglige spadsereture med hunden.

Som pensionist har han sammen med sin kone Bente været på mange spændende rejser over hele verden. Ud over de i alt 25 rejser til sponserbørnene i Gambia var de i 1995 i Venezuela, Kina i 1996, Florida i 1998, Ungarn i 1998, Mexico og Madeira i 1999, Malawi og Zambia i 2000, Rundt i Indokina i 2001, Sumatra, Bali, Santorini og Portugal i 2002 og i bil gennem det vestlige USA i 2003. Det år holdt de også sølvbryllup med alle børn og børnebørn i Gambia. Bentes hofteoperation og en alvorlig bilulykke i 2004 satte en stopper for rejseriet, men i 2006 var hun så rask igen at de kunne rejse til Bulgarien. I 2007 tog de først på krydstogt i Caribien og derefter med de fleste børn og børnebørn til Bulgarien. 

Bente og Peer er meget glade for at bo på Mols med en vidunderlig udsigt over Begtrup Vig. De nyder meget at være sammen med venner og familie og især deres børn og børnebørn.

Far Mor
Aage Emil Fischer Holm Helga Marie Holm
Ægteskab Børn
30.12.1954 - Karen Inge Munk - - Jan Fischer Holm
- - Lene Fischer Holm
- - Nina Fischer Lilhauge
25.11.1978 - Bente Rosengren Holm -

Peer Fischer Holm
Født:12.07.1932
-
Aage Emil Fischer Holm
Født:16.02.1898
Død: 19.10.1948

 
 
 
 
 
 
 
Helga Marie Holm
Født:14.09.1903
Død: 29.07.1987
Christian Ludvig Fischer Holm
Født:24.12.1869
Død: 24.04.1954

 
Maren Holm
Født:13.11.1871
Død: 16.05.1964

 
 

-
-

 

-
-
Johan Frederick Holm
Født:06.11.1838 - Død: 25.04.1895
Mette Marie Holm
Født:21.02.1847 - Død: 22.10.1891
Hans Peter Jensen
Født:23.05.1830 - -
Mariane Sidsel Marie Christensen
Født:29.12.1838 - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Win-Family v.6.0 Webmaster -------- Homepage 29.10.1999