Christian Ludvig Fischer Holm
Christian Ludvig Fischer Holm
Dato Sted Kilde
Født : 24.12.1869 Brabrand Kilde
Døbt : 10.03.1870 Hjemme Se unde Kilde for født.
Død : 24.04.1954 Århus (?25.4) -
Begravet : 29.04.1954 Ndr. Kirkegård Kilde
Stilling :  Tømrermester
Uddan.: :  Tømrer
Adresse : Bosat i Århus fra 1895
Boede Christiansgade 24, Århus i 1913 (iflg. telefonbog 1913 nr. 1370)
Boede Sct. Paulsgade 1, Århus den 4.3.1904
Skovvejen 19A, 1. sal, Århus (iflg. telefonbog 1953 nr. 33639
Noter : Christian Ludvig blev født juleaftensdag 1869 i Brabrand. Han kom i lære som tømrer i 1884 og blev svend i 1889 og blev for svendeprøven tilkendt Aarhus Haandværkerforenings Hædersdiplom.
5.4.1895 blev han gift med Maren Jensen, født 13.11.1871 i Trampenbjerg pr. Østbirk. De fik 7 børn, hvoraf en dreng døde 3 uger efter fødselen og en pige 3 måneder efter fødselen.

Aarhus Stiftstidende 13.11.1923 med billede (fra Erhvevsarkivet, Århus)
Tømrermester Chr. Holm fejrer på Torsdag 25 Aars Mester jubilæum. 
Han er født i Brabrand 24.12.1869, Svend 1. Maj 1889 og tog Mesterborgerskab 15. November 1898 efter at have faaet tilkendt Haandværkerforeningens Hædersdiplom for udført Svendestykke, har bygget baade i Aarhus og udenbys baade for private of for Kommunen, større Bygninger: Posthuset i Kannikegade, Hjørnet af Mejlgade og Tværgade, som nu er rejst i Den Gamle By, siden 1907 De kommunale Badeanstalter. I en Aarrække Medlem af Bestyrelsen for Aarhus Tømrermesterforening og Aarhus Vaabenbrødreforening. Er Vurderingsmand for Arbejdersparekassen. Venlig, imødekommende Væsen og Tjenstvillighed.

Aarhus Stiftstidende 24.12.1929 ( PFH`s arkiv)
I dag fylder en kendt Haandværker, Tømrermester Chr. Holm, 60 Aar.
Hr. Holm arbejdede en Del Aar som Svend i Aarhus, hvorefter han begyndte selvstændig og efterhaanden erhvervede en god Kundekreds. Han beklæder mange Tillidshverv. Bl. a. er Holm for anden Gang indvalgt i Bestyrelsen for Aarhus Tømmermesterforening. Han er endvidere Vurderingsmand for Arbejdersparekassen og sidder i Bestyrelsen for Artilleriforeningen for Aarhus og Omegn og som Formand for Vaabenbrødreforeningens selvstændige Sygekasse.

Aarhuus Stiftstidende 22.12.1939 (fra Erhvervsarkivet i Århus, kopi i arkiv PFH):

Tømrermester Chr. Holm, Solgaarden, Skovvejen, fylder paa Søndag 70 Aar. H. fejrede sidste Aar 40 Aars Mesterjubilæum (se billede).1898 blev han Svend i Aarhus med Haandværkerforeningens Diplom, og allerede samme Aarnedsatte han sig som selvstændig Mester i Aarhus, hvor han har været med til at bygge mange af de Institutioner, der i det sidste kvarte Aarhundrede er blevet opført i Aarhus. H. har i en Aarrække siddet i Tømrermesterforeningens Bestyrelse, og desuden har han været Formand i Vaabenbrødrenes Sygekasse. Han er Medlem af Arbejdersparekassens Direktion.

Aarhus Stiftstidende 23.12.1949 ( fra Birthe F.C.)
80 i morgen
I Morgen fylder Tømrermester Chr. Holm, Brabrand(?), 80 Aar. Han fik Borgerskab i 1895 og har været med til at opføre mange Bygninger i Aarhus, bl.a. Posthuset i Kannikegade, ligesom han gennem 36 Aar havde Opstillingenaf Badehusene ved Aarhus. Han har haft mange Tillidshverv og sidder i Tilsynsraadet for Arbejder-Sparekassen i Aarhus. Fødselsdagen maa tilbringes paa Aarhus Kommunehospital, hvor han er Patient.

Aarhuus Stiftstidende 28.4.1954 ( fra Erhvervsarkivet i Århus, kopi i arkiv PFH):

Tømrermester Chr. Holm Holm, Skovvejen i Aarhus, er død, godt 84 aar. Han var en haandværker af den solide, ordholdende type og et festligt menneske.
Et af de første store arbejder, han som mester medvirkede ved, var opførelsen af posthuset i Kannikegade, og i mange aar varetog han opstillingen af de kommunale badeanstalter.
Han har bl.a. siddet i bestyrelsen for Arbejder-Sparekassen og tømrermesterforeningen. 

I arkiv hos PFH:
Svendebrev af 30.4.1889, "Prøve blev antagen som udført med ualmindelig Dygtighed"
Kopi-dåbsattest udstedt 10.3.1889.
Pas udstedt for 12 måneder af Politimesteren i Aarhus den 14.9.1922 for tur til Tyskland. Stemplet Flensborg indrejse 19.9.1922, udrejse 22.9.1922.
Haandværkerforeningens HÆDERSDIPLOM af 21. 5. 1889. Indrammet (fra Frode F. Holm 18.8.1998.) 
 

Chr. Holm`s egne informationer til Århus Kommunes Biblioteker (nu på Lokalhistorisk Samling) Kopi i PFH`s arkiv.

1. Fulde navn: Holm, Christian Ludvig Fischer
2. Stilling: Tømrermester fra 1898.
3. Uddannelse: Tømrer
5. Fødselsår, dato og sted: 24-12-1869 i Brabrand
6. Forældre: Fader: Holm, Johan Frederik, Malerm. Brabrand. Moder: Møller Petersen, Mette Marie.
7. Ægtefælle: Jensen, Maren
8. Fødselsår, dato og sted: 13-11-1871 i Østbirk.
9. Ægtefælles forældre: Fader: Jensen, Hans Peter, Gårdejer. Moder: Christensen, Mariane.
10. Vielsessted og dato: 5-4-1895.
11. Andre oplysninger: Bosat i Århus fra 1895 - som Bygmester opført Poulsgade 16 i 1897 og Montanagade 56 i 1899. Udført Tømrerarbejde på adskillige Nybygninger, bl.a. Posthuset i Kannikegade - opstillet og nedtaget Badehusene ved Holmevej i 38 år. - været Bestyrelsesmedlem i Våbenbrødreforeningen og Formand for dennes sygekasse i 12 År. - Bestyrelsesmedl. i Tømrermf. i 15 år. - Vurderingsmand i Arbejder Spare- og Lånekassen i en lang årrække, derefter Tilsynsrådsmdl. 12 år, hvorfra jeg fornylig har trukket mig tilbage på Grund af Sygdom.
 

Far Mor
Johan Frederick Holm Mette Marie Holm
Ægteskab Børn
05.04.1895 - Maren Holm 15.03.1896 - Elna Marie Fischer Djervad
16.02.1898 - Aage Emil Fischer Holm
25.01.1901 - Povl Fischer Holm
25.03.1902 - Edwin Oluf Fischer Holm
04.11.1903 - Borny Luise Fischer Holm
14.04.1905 - Agathe Elisabeth Fischer Petersen
25.04.1909 - Poul Eggard Fischer Holm

Christian Ludvig Fischer Holm
Født:24.12.1869
Død: 24.04.1954
Johan Frederick Holm
Født:06.11.1838
Død: 25.04.1895

 
 
 
 
 
 
 
Mette Marie Holm
Født:21.02.1847
Død: 22.10.1891
Niels Peter Holm
Født:25.02.1805
Død: 04.05.1880

 
Christiane Louise Fischer
Født:16.07.1808
Død: 23.12.1846

 
 
Peder Andersen
Født:1805
-

 
Bodil Jensdatter
Født:1809
-
Rasmus Pedersen Holm
Født:1781 - Død: 13.08.1844
Mariane Nielsdatter Kraiberg
Født:1776 - Død: 26.06.1834
Hans Kristian Fischer
Født:30.03.1772 - Død: 01.05.1817
Marie Kirstine Petersen
Født:1771 - Død: 21.10.1842
Anders Clemensen
Født:1758 - -

- - -

- - -

- - -

Win-Family v.6.0 Webmaster -------- Homepage 29.10.1999