Peer's hjemmeside
                           4 af vore lange rødder
Tilbage til Forsiden Slægtsforskning Personindex Chr. F. Holm´s eft. Skriv E-mail til Peer
For at give et indtryk af tidshorisonten for vore kendte
rødder, har jeg lavet denne oversigt med kongerne.
   Samtidens konger
Holm roden
Fischer roden Høyer roden Winther roden
Christian I
1448-1481
      Boye Ocksen
Født: 1420
Frimand på Husumtoftmark ved Højer
Kong Hans
1481-1513
      Ockse Boysen
Født: 1440 i Højer 
Troels Winther
Født ca. 1430
Død: ca. 1510
Herredsfoged, sandem.
Gårdmand Astrupgård
Christian II
1513-1523
      Lüder Ocksen
Født: 1490 Højer
Død:  1551
Herredsfoged i Højer
Peder Troelsen
Født ca. 1462
Død: 1560
Herredsfoged Hvidding
Gårdmand Astrupgård
Christian III
1534-1559
      Lorentz Lüdersen
Født: 1510 i Højer
Død:  1577
Gårdmand, birkefoged
Hans Pedersen
Født: 1505
Gårdmand på Ulleruplund
Frederik II
1559-1588
      Gunder Lorentzdatter
Født: 1540  i Højer
Anders Hansen Lund
Født ca. 1545
Ridefoged i Hvirring
Gårdmand på Ulleruplund
Christian IV
1588-1648
      Karen Hansdatter
Født: 1565 i Højer
Andreas Lund
Født: ca. 1580
Herredsfoged i Højer
Frederik III
1648-1670
  Thomas Clemensen Fischer
Født: 1583 Læge, Skanderborg
Hans Lüdichsen
Født: 1600 i Højer
Gårdmand
Rådmand i Højer ---->
Maren Andreasdatter
Født: 1605 i Højer
Død:  1688 i Højer
<---- gift med ???
Christian V
1670-1699
  Mathias Fischer
Død: 1691
Lavengård
Godsejer 
  Mourits Hansen Høyer
Født: 3.6.1636 Højer
Død: 0.8.1722Hvirring
Godsejer Merringgård
Denne gren er usikker
Frederik IV
1699-1730
Niels Pedersen Liisberg
1696 - 1751
Vognmand, Århus
Christian Fischer
Død: 28.2.1704
i Todbjerg sogn
Forpagter på Lavengård
<gift med> Maren Mouritsdatter Høyer
Født: 1675 i Rask i Hvirring sogn
Frederik V
1746-1766
Peter Nielsen Liisberg
Født: ca.1728
Snedker i Holme
Mouritz Christian Fischer
Født: 19.6.1703
Død:  19.7.1778
Justitsråd, Kbh.
Frederik VI
1808-1839
Rasmus Pedersen Holm
1781 - 1844
Drejermester i Ebeltoft
Hans Christian Fischer
Født: 30.3.1772
Død:    1.5.1817
Gårdejer
 
Frederik VII
1848-1863
Niels Peter Holm
Født: 25.2.1805
Død: 4.5.1880
Kunstdrejermester
i Århus ----Gift med >
Christiane Louise Fischer
Født: 16.7.1808
Død: 28.12.1846
<----- gift med
 
Frederik VIII
1906-1912
Johan Frederik Holm
Født: 6.11.1838
Død: 25.4.1895
Malerm. Brabrand
Christian X
1912-1947
Christian Ludvig Fischer Holm
Født: 24.12.1869
Død: 24.4.1954
Tømrermester
Frederik IX
1947-1772
Aage Fischer Holm
Født: 16.2.1898
Død: 19.10.1948
Arkitekt, konstr.
Post- & Telegrafv
Margrethe II
1972-2xxx 
Peer Fischer Holm
Født: 12.7.1932
Død:  ikke endnu 
Økonomidirektør
Nordisk Wavin