Peer's hjemmeside 
 
Rejserute på kort

 
Det giver et godt indtryk i en rejsefilm, at begynde med at fortælle hvor rejsen går hen. Det gøres bedst ved samtidig at vise rejseruten på et kort.
Bedst er det, hvis man kan kan se ruten bevæge sig frem, samtidig med at man fortæller, hvad man skal se.
Denne vejledning viser, hvordan dette kan gøres.

I PSP (eller andet billedbehandlings program):
Tryk View > Palette > Materials (Farve) og Tool Options
Pen Tool = Lige streg mellem 2 klik
Style: Ved Solid: With = 10
Style: Flyvning, Opposing Arrov 01, with = 2
Vælg farve > Tryk Firkant > OK Rød = R254, G20, B97
Style: Til vej: Repeting End Arrows – Short
Farve: 78, 98, 246
Størrelse: 10,00
Gem Kort 1 uden streg i en mappe du kalder Ruten
Klik Startpunkt
Klik Slutpunkt, så skulle der komme en streg
Hvis der er sving, så klik igen på slutpunktet og på nyt slutpunkt.
Gem Kort 2 med 1. streg
Klik på sidste slutpunkt
Klik på nyt slutpunkt,
Gem kort 3, o.s.v,  o.s.v

I Premiere:
Importer alle billederne i et Bin som du kalder Ruten
Læg kort 2 på Tidslinien Video 1 – ca. 3 sek
Læg kort 1 på Tidslinien Video 2 – altid det ældste kort øverst
Læg Video Transition > Wipe > Wipe, over kort 2 (øverste), i højre side
Træk den til venstre, så den dækker hele kortet
Virker normalt fra venstre mod højre
Dobbeltklik på Wipe i Video 2 – Effect Controls vinduet åbner
Brug det lille billede øverst til venstre til at fortælle, hvilken retning pilen skal gå.
Det kan være sider eller hjørner, i alt 8 muligheder.
For at pilen skal starte efter ca. 1 sekund og slutte 1 sekund før billedet gør du følgende:

I billedet til højre trækker du skyderen til lidt før det punkt hvor pilen skal starte.
I billedet til højre trækker du skyderen til lidt før det punkt hvor pilen skal slutte.
Hvis man på dette kort vil lave en rutestreg nedefra og op, skal man, på det lille billede, klikke på pilen nederst i midten. Derefter flyttes skyderen under B lidt til venstre.